Litt av hvert
Avskrift av protolkoll for skolens juletrefest, avskrevet 21. juli 1993. GAMLE PROTOKOLLER.

Protokoll for Komiteen for Skolens Juletrefest.

Juletrefesten 1934.

Som festkomite for skolens juletrefest, valgtes i møte av tilsynsutvalget 17/12 følgende:

Varamenn: Peder Setnes, Fru Malla Nesje.
Festen avholdes fredag 28 des. kl. 4.
Inngangpenger, voxne 60 øre, barn 25 øre.
Olaf Kolflåht pålegges å sammenkalle komiteen.

Veblungsnes Skole 17/12 - 34.

O. G. Tafjord, Birger Alnes, O. Berghaug, Olaf Kolflåth
(sign) (sign) (sign) (sign.)
Overskudd kr 16,15 (påført etter festen.)

Juletrefesten 1935.

Som festkomite for skolens juletrefest valgtes i møte av kretstilsynet den 20/12 følgende:

Varamenn:
1. Martin Nesje
2. Frk Emma Skotte

Johan Fosse Pålegges å sammenkalle komiteen. Festen avholdes søndag 29 des. kl. 4.
Inngangspenger for voksne 60 øre, for barn 25 øre.
Ole Setnes, O.G.Tafjord, Sverre Lervik, Birger Alnes.
(sign) (sign) (sign) (sign)

Overskudd Kr. 2,36 som blir å innsette i banken.
Kr. 2,36 samt bankbok lydende på kr. 73,91 er i dag mottat.
O.G.Tafjord, Nic. H. Skotte.

Juletrefesten 1936.

I møte den 15 desember 1936, valgte Kretstilsynet følgende festkomite:

Varamenn: Olof Setnes, Margit Heen Remen.
Festen avholdes onsdag 30 d.m. kl 4. (endret til søndag 3.jan 1937)
Inngangspenger voksne 0,60 barn 0,25. O.G.Tafjord sammenkaller
komiteen.

Nic. H. Skotte, Johan Wold, Søren Lervik, H. Frode Heen

Juletrefesten 1937.

I møte den 27 desember 1937 valgte Kretstilsynet følgende festkomite:

Varamenn: Olof Setnes, Sigrid Blakseth.
Festen avholdes lørdag 8/1 - 38 kl. 4.
Inngangspenger: voksne kr. 0,60 barn 0,25.
Kristian Monsås sammenkaller komiteen.
Nic. H. Skotte, M Martinussen, Ole Setnes, Bjarne Hole.

Juletrefesten 1938.

I møte den 20 desember 1938 valgte Kretstilsynet følgende festkomite:

Varamenn: 1 Birger Alnes, 2 Fru Marie Setnes.
Festen avholdes fredag 30 desember d.a. kl 4 efm.
Inngangspenger: voksne 0,60 barn 0,25.
Ole Setnes sammenkaller komiteen.
Nic. H. Skotte, Birger Alnes, O. G. Tafjord.
(sign) (sign) (sign)

Juletrefesten 1939.

I møte den 19 desember 1937 valgte Kretstilsynet følgende festkomite: (her er årstallet rettet til 1939.)

Varamenn: Lars domås, Kirsten Johansen.
Festen avholdes fredag 29-12-39 klokken 5.
Inngangspenger voksne 0.75 barn 0,25.
Bjørn Huse sammenkaller komiteen.
Edith Alnes, Ole Setnes, Birger Alnes, O. G. Tafjord.
(sign) (sign) (sign) (sign)
Overskudd 8,25

Skolens juletrefest 1941.

I Kretstilsynets møte 11 des. valgtes følgende komite:

Varamenn: Ole Devold Eugenie Ingebrigtsen.
Bjarne Hole Sammenkaller komiteen.
Komiteen pålegges å undersøke om det er mulig å skaffe noe til bevertning på festen
og i samråd med kretstilsynet fastsette inngangspengene og tiden for festens avholdelse.
M. Martinusen, Birger Alnes, Edith Alnes, Olaf Gridset.
(sign) (sign) (sign) Sign)

1942

På møte i kretstilsynet den 2 febr 1942 ble regnskapet for skolens juletrefest 1941 gjennomgått.
Regskapet balanserte med kr. 202,08 og ett overskot på kr. 5,00.
Det er da innkjøpt elektrisk julelys med hjelpeledning samt juletrepynt og juletrefot.
Utgiftene ved festen ble dekket ved Nasjonalhjelpen kr. 116,68,
på utlagt liste kr. 62,50,
Utheims legat kr. 10,-,
bortleie av julelys kr. 10,- og en rull bordpapir solgt kr. 2,90.
Enstemmig vedtak: Regnskapet godkjennes.
Edith Alnes, Birger Alnes, Olaf Gridset, M. Martinussen.
(sign) (sign) (sign) (sign)
Uheims legat 1940 kr. 10,00
Overskudd fra festen 1941 " 5,00
---------
kr. 15,00
innsatt i banken 7/2 -42.

Skolens juletrefest 1942.

I kretstilsynets møte 30 des 1942 valgtes følgende til festkomite:

Varamenn fru Ingeborg Næsje og Helge Heen.
Ole Devold sammenkaller komiteen.
Festen besluttes avholdt søndag den 3. jan. (1943)
Edith Alnes, Birger Alnes, Olaf Gridset.
(sign) (sign,p.f) (sign)
Regnskapet viser overskudd kr. 33.01
+ Utheims legat " 10,00
---------
kr. 43,01
som er disponert således:
Innsatt i Grytten og Voll kr. 28.01
Gina Rudi for vask " 5,00
I kassen " 10,00
---------
kr. 43,01

Skolens juletrefest 1943.

I Kretstilsynets møte 22/12 43 valgtes følgende til festkomite:

Varamenn: Helge Heen, Malla Setnes.
Olaf Wiik sammenkaller komiteen.
Festen besluttedes avholdt 28/12 43.
J. L. Næsje, Ståle Rtevatn, Manda Huse, Albert Juul.
(sign) (sign) (sign) (sign)

Skolens juletrefest 1944.

I Kretstilsynets møte 22/12 - 1944 blev følgende valgt til festkomite.

Varamenn Henry Hansen, Åse Wiik.
Henry Skotte sammenkaller komiteen.
Festen avholdes 28/12.
Regnskapet for juletrefesten 1943 viser overskudd kr. 23,15
+ Kassabeholdning " 10,00
---------
kr. 33,15
innsatt i bank 11/3 -44.
Innestående i Grytten og Voll sparebank pr. 11/3 - 1944 kr 196,29.
J. L. Næsje, Manda Huse, Alb J. Juel, Ståle Rotevatn.
(sign) (sign) (sign) (sign)

1945

I kretstilsynets møte den 19/12 -45 blev følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1945.

Festen avholdes søndag 30 ds. kl. 4.
Inngangspengene settes til 1 kr. for voksne og 40 øre for barn.
Edith Alnes, M. Martunussen, Birger Alnes, Olaf Gridseth.
(sign) (sign) (sign) (sign) Regnskapet for juletrefesten 1945 viser overskudd kr. 34,11
indsatt i bank 25/2 - 1946.
Innestående i Grytten og Voll sparebank pr 25/2 -46, kr. 334,56
Edith Alnes, M. Martunussen, Birger Alnes, Olaf Gridseth.
(sign) (sign) (sign) (sign)

1946

I kretstilsynets møte 25/11 - 1946 ble disse valgt som festkomite for skolens juletrefest 1946.

Varamenn 1. Bastian Olsen 2. Oddvald Husøy 3. Eugenie Ingebrigtsen 4. Kaspara Fosnavåg
Komiteens formann Ståle Rotevatn.
Festen holdes lørdag 28/12 kl 4.
Inngangspenger for voksne kr. 1 for barn kr 0,40.
D Rotevatn, Alb. Juel, H. Hyldmo, M. Digernes.
(sign) (sign) (sign) (sign)
Regnskapet for juletrefesten i 1946
viser et overrskudd på kr. 41,05
+ Utheims legat " 10,00
---------
kr. 51,05 som er innsatt i bank 1/2 1947.
=========
Innestående i Grytten og Voll Sparabank pr 29/3 kr. 390.60
Dagny Rotevatn, Alb. Juel, Harald Hyldmo
(sign) (sign) (sign)

1947

I kretstilsynets møte 11/12 - 1947 ble følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1947.

Varamenn: 1. Gunnar Johansen 2. Lars A. Torvik 3. Mary Ingebrigtsen Komiteens formann, Helge Heen.
Festen holdes søndag den 28/12 kl 4.
Inngangspenger kr. 1,- for voksne, kr. 0,50 for barn
H. Hyldmo, M, Digernes, D. Rotevatn
(sign) (sign) (sign) Regnskapet for juletrefesten 1947
viser et underskudd på kr. 7,77
Hertil kommer regn. for rengjøring " 10,00
---------
Underskudd 17,77
For utleie av elektr. julelys til Husmorlagets og Losje Rauma
ble innkassert kr. 10,00
Utheims legat " 10,00
---------
tils 20,00
som måtte benyttes til å dekke
===========
underskuddet.
Resten kr. 2,23 følger vedl. i konvolutt.
27/2 - 1948
Dagny Rotevatn, Marit Digernes, Hans Hyldmo, Alb. Juel
(sign) (sign) (sign) (sign)

1948

I kretstilsynets møte 9/12 -48 ble følgende valgt til festkomite for skolens Juletrefest 1948.

Varamenn: 1. Lars A. Torvik 2. Halvarda Devold 3. Ståle Rotevatn
Komiteens form. Harry Tafjord.
Festen holdes tirsdag 28/12 -48 kl 4.
Inngang kr. 1,- for voksne, kr. 0,50 for barn.
H. Hyldmo, Alb J Juel, M. Digernes, Ståle Rotevatn.
(sign) (sign) (sign) (sign) Regnskapet for juletrefesten 1948
viser et underskudd på kr. 2,83
Utleie av Elektrisk julelys til
Husmorlaget kr. 5,-
Utheims legat " 10,-
---------
tilsammen kr. 17,83
+ overskudd fra 1947 " 2,23
---------
kr. 20,06 som blir å innsette på bankboken.
=========
20/4 -49
H. Hyldmo, Ståle Rotevatn, Alb J Juel.
(sign) (sign) (sign)

1949

I Kretstilsynsmøte 15/12 1949 ble følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1949.

Varamenn. 1 Alfhild Andersen. 2. Albert Juel. 3. Hendry Skotte. 4. Guri Johansen. 5. Lars A. Torvik.
Komiteens formann Olaf Andersen.
Festen holdes Onsdag 28 desb. kl. 4.
Inngang Kr. 1,- for voksne . Kr. 0,50 for barn.
H. Hyldmo.
(sign)

Regnskapet for juletrefesten 1949 viser et underskudd på Kr. 15,78.
For utleie av Juletrelys til Setnesmoen og Sykepleieforeningen ble
innkasert Kr. 10,-
Utheims legat " 10,-
---------
Kr. 20,00 som dekker underskuddet. Rest
Kr. 4,22 blir å innsette på Bankboken.
Veblungsnes 3/3- 1950
Harald Hyldmo, Ståle Rotevatn, Alb J Juel.
(sign) (sign) (sign)

1950

I Kretstilsynets møte 22/12 -50 blev Følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1050.

Varamenn: 1. Jakhim Setnes 2. Arthur Nilsen 3. Sissel Wold 4. Adelheid Johansen.
Komiteens formann Arthur Sogge.
Festen holdes lørdag 7. jan kl 16.
Inngang: voksne kr. 1,- barn 0,50.
H. Hyldmo, Alb J Juel, Alfred Soggemoen.
(sign) (sign) (sign)

Regnskap for Juletrefesten 1950 viser et overskudd på Kr. 6,20
========
For utleie av juletrelys til Sjukepleieforeningen mottatt kr. 5,-
Fra Utheims legat mottatt Kr. 10,- som sammen med overskuddet gir en
netto Kr 21,20. Denne sum blir å sette inn på bankboken.
Veblungsnes 2/2 - 1951
H. Hyldmo.
(sign)

1951

I Kretstilsynetets møte 10/12 -51 ble følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1951.

Varamenn: 1. Otto Remen. 2. Hans Berghaug. 3. Else Martinussen. 4 Signe Wiik.
Komiteens formann Arne Digernes.
Festen holdes søndag 6 jan. 1952.
Inngang voksne Kr. 1,- barn Kr. 0,50
H. Hyldmo, Alfred Soggemoen, Alb J Juel.
(sign) (sign) (sign)

1952
1953
1954
1955
1956
1957

I kretstilsynets møte 15/12 -57 ble følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1957. Festen holdes lørdag 28 desb.kl. 4.

Varamenn: 1. Adolf Hovdenak. 2. Erling Huse. 3. Anna Svenson. 4. Karin Devold. Fridtjof Vik innkaller til konst. møte.
Marit Digernes, Harald Hyldmo, Lina Rasmussen, Harry Tafjord.
(sign) (sign) (sign) (sign)

1958

I Kretstilsynets møte 22/12 -58 blev følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1958. Festen holdes søndag 28 desb. kl. 4.

Varamenn: 1. Kaspar Farkvam. 2. Helge Heen. 3. Fru Bråteng (var med) 4. Emmy Andersen. (var med)
Kristian Haugen innkaller til konst. møte.
Harald Hyldmo, Lina Rasmussen, Marit Digernes.
(sign) (sign) (sign)

1959

I møte i Kretstilsynet 17/12 -59 blev følgende valgt til festkomite for skolens juletrefest 1959.

Varamenn: Magnus Sørheim Øivind Krogseter Bjørg Hyldmo Sølvi Johansen
Henry Skotte kaller inn komiteen.
Festen holdes mandag 28. des kl 4.
Inngangspenger kr. 1,50 for voksne kr. 1,- for barn.
Henry Skotte, Lina Rasmussen, Harry Tafjord, M. Digernes.
(sign) (sign) (sign) (sign)
Regnskapet for juletrefesten 1959.
Bilettsalg kr. 246,-
utgifter:
Elektroservice kr. 5,38
Ole Rødseth " 40,85
L Rasmussen " 4,80
-----"----- " 53,63
Grovehagen " 20,_
Vebl. Bedehus " 45,-
]nd. Avis " 5,-
---------
" 175,13
----------
Overskudd kr. 70,87
Bet flagg til skolen " 65,-
----------
kr. 5,87
Utheims legat " 10,-
----------
kr. 15,82
som er satt inn i banken.
Henry Skotte, Harry Tafjord
(sign) (sign)

1960

I møte i tilsynsnemda 16/12 -60 blev disse valgt til komite for skolens juletrefest 1960.

Varamann: Rudolf Strand
Festen holdes 4. juledag kl. 4.
Inngangspenger kr. 1,50 for voksne Kr. 1,- for barn.
Harry Tafjord, Anna Sofie Bjarnar, S O Rygg, Asta Soggemoen.
(sign) (sign) (sign) (sign)
Regnskapet for juletrefesten 1960.
Billettsalg 84 voksne Kr. 126,-
84 barn 84,-
---------
Kr. 210,-
Utgifter:
Juletre Kr. 16,50
Varer fra Grovehagen " 20,-
Husleie " 45,-
Varer fra L. Rasmussen " 88,50
----------
170,-
---------
Overskudd Kr. 40,-
=========

1961

Resten ser ut til å ha forvunnet fra disketten. (28. jan 2011)

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97