17. mai feiring på Veblungsnes 1997
.

Magne Heen <magneh@powertech.no> 11/01-97

Index


17. maifeiringen på Veblungsnes er noe helt spesielt. Tidligere var det forsvaret som sto for arrangemanget, men etter frigjøringeni 1945 blir det valgt en komite for hvert år. Vi hadde egen hornmusikk intil Veblungsnes musikkforeng ble nedlagt. 17- mai feiringen på Veblungsnes har lange tradisjoner.

I begynnelsen var det Divisjonsmusikken på Setnesmoen som sto for feiringen ved at musikk-korpset startet fra Setnesmoen og marsjerte spillende ned på Næset, spilte der noen nummer for så å marsjere opp på setnesmoen igjen. Det dannet seg en hale av tilhørere som ble med opp på Setnesmoen og noen hadde ordnet seg med mat og kaffe for å nyte dagen i de vakre omgivelsene i Sykehusskogen.

Fra 20 årene var det Veblungsnes musikkforening som sto for musikken, og oppmarsjen var fra Næset. Etter krigen har det vært uavbrutt feriring på samme måten med unntak av ett år (1966) da det ble forsøkt å feire dagen på Åndalsnes. Dette eksperimentet viste seg å være mislykket og det ble vedtatt blandt folket at vi skulle feire på tradisjonelt vis heretter. (Det var noe som manglet.)

Opptoget starter ved Rauma Ullvarefabrikk.
Etter starten går ferden opp gjennom Kolstadgata og skal fortsette gjennom Tuen.
Her passerer prosesjonen gjennom den eldste gjennværende bebyggelsen i Tuen og skal fortsette opp mot Grytten kirke.
På veg mot Grytten kirke der gudstjenestedeltagerene slutter seg til prosesjonen for å fortsette til Setnesmoen militærleir.
Gudstjenesten er over og prosesjonen fortsette mot Setnesmoen.
Nå er vi på veg.
17. maitoget på veg opp mot Setnesmoen.
På veg til bekransing av bautaen.
Tale til minne om de falne i krigshandlingene i 1940.
Bekransing av bautaen inne i militærleiren.
Over til Sykehusskogen. Det er et områe med bjørkeskog og svært idyllsk.
Formannen i arrangemangskommiteen ønsker velkommen til Sykehusskogen.
Tale for dagen. Skolebarna skal ha opptreden etterpå.
Det var et godt frammøte
på en utrolig fin forsommerdag
med grilling av pølser
og leiker for barna.