Bedrifter og institusjoner i Veblungsnes.
I Veblungsnes ligger:
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97