file: /public_html/css-statistikk.html Versjon: 20030105
Du er besøkende nr: 58232 siden starten den 11 jan. 1997.
Besøk nr: 10.000 ble registrert den 31/12 2000.
Besøk nr: 20.000 ble registrert den 03/03 2002.
Besøk nr: 30.000 ble registrert den 20/10 2002.
Besøk nr: 40.000 ble registrert den 28/07 2003.
Besøk nr: 50.000 ble registrert den 11/03 2004.
Denne siden er hentet ganger siden 18 okt. 2001, da egenutviklet teller ble satt i drift.
Denne siden er hentet ganger siden 18 okt. 2001, da egenutviklet teller ble satt i drift.
Denne siden er hentet 58232 ganger siden starten den 18 okt. 2001, da egenutviklet teller ble satt i drift.
Det er 1 besøk innenfor tidsluken. (siste 20 minutter)
Det regnes som ett besøk selv om flere sider lastes ned innenfor 20 minutter fra samme sted.
Søkemotorer lukes ut og telles ikke med som besøker og blir heller ikke registrert på sideteller.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97