Denne siden er lest ganger siden 18/10 2001 (tallyman)

Weblung Internet

Folketelling for Veblungsnes fra 1801.

Magne Heen <magneh@powertech.no> 11/01-97

Index


Folketellingen på Veblungsnes i 1801. (fra en håndskrevet liste )
Barna er oppført i kursiv

Indholmen

1 Boje Bojesen, 48 år - 2. ægteskab, Bonde og gaardbruger
2 Ildri Olsdatter, 41 år - 1. ægteskab,
3 Hanna Bojesdatter, 14 år, Men han første ægteskab
4 Beret Bojesdatter, 12 år, Men han første ægteskab
5 Ragnhild Bojesdatter, 9 år, Med hands sidste gifte
6 Ole Boyesen, 2 år, Med hands sidste gifte
__________________________

Wæblungen

7 Anders Pedersen, 56 år - 2. ægteskab, Huusbonde, Bonde og gaardbruger
8 Ane Knudsd., 31 år - 1. ægteskab
9 Peder Andersen, 11 år - (med siste ægteskab)
10 Knud Andersen, 7 år - (med siste ægteskab)
11 Lars Larsen, 46 år - ugift, tjener
12 Ingelew Knudsd, 20 år - ugift, tjener
__________________________

13 Lars Henrichsen, 52 år, Huusmand, Uden jord
14 Karen Olsdtr., 51 år
15 Peder Larsen, 25 år - ugift, Svag i fødderne
16 Karen Larsdatter, 9 år
__________________________

17 Johannes Bottolvsen, 49 år, Huusmand, Uden jord
18 Marit Olsdtr., 52 år
19 Johannes Johansen, 11 år
__________________________

20 Ole Johansen, 34 år, I huus hos denne huusmand (ovenfor), ernærede sig af dagarbejde
21 Eli Pedersdtr, 36 år
__________________________

22 Ole Olsen, 50 år - 2. ægteskab, Uden jord
23 Sigri Arnesd., 40 år - 1. ægteskab
24 Arne Olsen, 11 år
25 Brit Olsdtr, 8 år
26 Ole Olsen, 4 år
27 Ole Olsen 1 år
___________________________

28 Ole Nielsen, 36 år, Huusmand, Uden jord
29 Ane Bojesd., 50 år
30 Niels Olsen, 10 år
31 Boje Olsen, 7 år
___________________________

32 Ole Ingebrigtsen, 45 år, Huusmand, Corporal uden jord
33 Marit Andersd., 44 år
34 Anders Olsen, 17 år
35 Inger Anna Olsdtr,7 år
36 Inger Olsdatter, 68 år - enke efter 1. ægteskab, Qvindens moder, Uden næringsvey
___________________________

Weblungsnæsset

37 Cristian Fridrik Møllerop, 53 år, Giestgiver, beboer en liden ejendom af ovennævnte gaard
38 Valbor Margrethe Møllerop, 50 år
39 Magnus Fredrik Møllerop, 19 år, Studios
40 Ingebor Catrine Møllerop, 25 år - ugift
41 Johan Fridrich Møllerop, 14 år
42 Sven Møllerop, 12 år
43 Catrine Sophie Møllerop, 9 år
tjenere
44 Ellew Iversen, 22 år - ugift,
45 Johannes Baardsen, 33 år - ugift, Soldat, Etternavn utydelig
46 Magnhild Olsd., 39 år - ugift
47 Eli Jonsd., 19 år
_________________________

48 Niels Olsen, 78 år, Huusmand, Uden jord
49 Ane Knudsdatter, 75 år, Hans kone
_________________________

50 Hans Olsen, 55 år - 3. ægteskab, Huusmand, Uden jord
51 Beret Nielsdtr., 48 år - 1. ægteskab
52 Ane Hansdatter, 15 år
53 Hans Hansen, 10 år
54 Beret Hansdatter, 3 år
55 Kari Baardsdatter, 68 år- Enke efter første ægteskab, Inderste hos husbonden
_________________________

Sætness

56 Roe Roesen, Huusbonde, 32 år, Bonde og gaardbruker
57 Marit Sørensd, 23 år
58 Roe Roesen, 2 år
59 Guri Roesen, 1 år
60 Mali Roesen, 7 år

61 Halvor Roesen, Tjener, 23 år - ugift, Mandens broder

62 Mari Jonsdtr, Tjener, 35 år - ugift,

63 Marit Ellingsdtr, Tjener, 24 år - ugift

64 Guldbrand Larssen, 38 år - ugift, Messingstøber, Logerende

65 Roe Roesen, 57 år, Huusbond. fader, Kaarmand
66 Guri Knudsdtr, 59 år, Huusbond. moder
67 Knud Roesen, 27 år - ugift, Soldat
__________________________

68 Hans Hansen, 67 år - enkemand, Bonde og gaardbruker
69 Erich Hansen, 29 år - enkemand

70 Synnøw Ejnesdtr, 9 år, Fosterbarn, Huusbondens datter-datter

71 Jone Olsen, 50 år - ugift, Tjener

72 Eli Olsdatter, 30 år - ugift, Tjener

73 Erich Børresen, 41 år - ugift, Tjener

74 Ane Olsdatter, 51 år - ugift, Tjener

75 Synnøw Hielsdatter, 36 år - enke e. 1. ægteskab,Tjener

76 Sigri Amundsdatter, 24 år - ugift, Tjener
_________________________

77 Ole Ellensen, 45 år - 2. ægteskab, Huusmand, Uden jord
78 Karen Olsdatter, 49 år - 1. ægteskab
79 Ellen Olsen, 12 år
_________________________

80 Sebjørn Bottelvsen, 39 år, Huusmand, Uden jord
81 Inger Olsdatter, 40 år
82 Sebjørn Sebjørnsen, 12 år
83 Peder Sebjørnsen, 9 år
_________________________

84 Ole Baardsen, 48 år, Huusmand, Med jord
85 Ane Olsdatter, 50 år
86 Ole Olsen, 6 år
__________________________

87 Ole Pedersen, 50 år, Huusbonde, Bonde og gaardbruger
88Synnøw Justesdatter, 40 år
89 Peder Olsen, 11 år
100 Just Olsen, 9 år
101 Aagaat Olsdatter, 6 år
102 Ole Olsen, 4 år
103 Mari Olsdatter, 1 år

104 Elling Toresen, 32 år - ugift, Tjener

105 Synnøw Østensdatter, 37 år - ugift, Tjener
106 Eli Pedersdatter, 6 år
107 Synnøw Olsdatter, 19 år - ugift
_________________________

108 Christen Olsen, 56 år 2.ægteskab, Huusmand, Med jord
109 Barbro Knudsdatter, 51 år 1. ægteskab
110 Ole Cristensen, 10 år

111 Ane Olsdatter, 58 år - ugift, Huusmandens søster
__________________________

112 Anders Pedersen, 24 år, Huusbonde, Bonde og gaardbruger
113 Aagaat Olsdatter, 23 år

114 Peder Endresen, 31 år - ugift, Tjener

115 Guri Ellingsdatter, 29 år - ugift, Tjener

116 Beret Rasmundsdatter, 17 år, Tjener
___________________________

117 Anders Justesen, 53 år, Huusmand, Med jord
118 Eli Endresdatter, 50 år
119 Endre Andersen, 16 år, Tvilling
120 Just Andersen, 16 år, Tvilling
121Anders Andersen, 10 år
____________________________

122 Jon Tronsen, 52 år, Huusmand, Uden jord
123 Olava Knudsdatter, 50 år
124 Søren Jonsen, 10 år
125 Jon Jonsen, 8 år
____________________________

126 Ole Olsen, 39 år, Huusmand, Uden jord
127 Ane Ellensdatter, 49 år
128 Jacob Olsen, 24 år - ugift, Vandfør og nyder almisse
129 Marit Olsdatter, 11 år
____________________________

130 Baard Erichsen, 62 år, Klokker til præstegieldet, uden jord
131 Beret Knudsdatter, 61 år
132 Erich Baardsen, 30 år - ugift, Skoleholder
133 Knud Baardsen, 26 år - ugift, Skolrholder
134 Baard Baardsen, 20 år - ugift, Skoleholder
135 Engelew Baardsdatter, 28
____________________________

Øgaarden

136 Anders Jørgensen, 39 år, Huusbonde, Bonde og gaardbruger
137 Ane Endresdatter, 42 år
138 Jørgen Andersen, 11 år
139 Endre Andersen, 9 år
140 Aagaat Andersdatter, 5 år
141 Anders Tostensen, 31 år - ugift, Tjener, Soldat
142 Inger Knudsdatter, 24 år - ugift, Tjener
143 Marit Andersdatter, 34 år - ugift, Tjener
___________________________

144 Ole Christophersen, 31 år, Huusmand, Med jord
145 Synnøw Tolløvsdatter, 36 år
146 Christopher Olsen, 5 år
147 Tolløw Olsen, 2 år

148 Eli Larsdatter, 72 år - Enke, Almisselem
___________________________

149 Lars Olsen, 47 år, Huusmand, Med jord
150 Magnhild Knudsdatter, 33 år

151 Beret Larsdatter, 76 år - ugift, Almisselem

152 Sigri Knudsdatter, 38 år - enke, Med jord
153 Marit Ellingsdatter, 6 år
__________________________

154 Knud Lassesen, 52 år- 1. ægteskab, Kaar af gaarden
155 Mari Jørgensdatter, 50 år - 2. ægteskab, Kaar af gaarden
156 Guri Sørendatter, 17 år, af første ægteskab
157 Lasse Knudsen, 12 år
__________________________

158 Christopher Olsen, 71 år, Haver kaar af gaarden
159 Ales Bjørnsdatter, 63 år, Haver kaar af gaarden