Avskrift av liste fra Riksarkivet for folketellingen på Veblungsnes i 1865.
Barna er oppført i kursiv

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97