Veblungsnes Gårdeiere.
Eiere av gården Veblung (Veblungsnes)
Andre navn på gården. Welliunge, Webling, Weffling, Veblung, Vellung.
(Kronologien må sjekkes nøyere.)
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97