Eldre og yngre slekter på Veblungsnes.

Ymse slekter.

Gurine Hansen f. Strand fortel.

f. 15. febr 1880

Hun ble interviuet av Ståle Rotevatn som har skrevet ned dette.

Neset var det fyrste ho minnest berre hovudgarden, eit par plassar i Djupdalen, nokre markna buer og 3-4 dansehus.

Marknabuene var opsette av bønder herikring og vart burtleigde under marknaden.

Løkra heitte mannen som hadde Neset det fyrste ho kan fortelje om.

Ho veit ikkje anna enn at det skulle vere ein kraftig mann.

Ei gamal soge vil vite at det vart drepen ein hestehandlar i kjellaren på hovugbygningi på Løkra si tid.

Tenestegjenta kom på dei, vistnok Løkra og ein til, men vart tvinga til å tegje.


Onsum.

Etter Løkra kjøpte so Harald Onsum garden og stedet, og han var det som må få era for å ha skapt ei stormaktstid for Neset.

Onsum og frue flytte hit frå Østlandet. Dei fikk 4 døtre, Berta, Helga, Gudrun og Thea.


Knutsen.

Berta g- m- presten Knutsen.

Helga g.m. Tannlege Jonsen.

Gudrun g.m. overretssakf. Herzberg.

Thea g. m. kaptein Ziegler på Molde.

Dei to siste fikk 5 born, 3 gjentor og gutane Harald og Ulrik.

Ulrik Ziegler er ingeniør fyrst på Åndalsnes, sidan i Bergen ved jernbanen.

4 born.

Ulrik, Helga, Frida og Gerd.


Djupdalen.

Djupdalen.

Her låg det tvo plassar. Våningshuset var på båe berre enkle røykstover.

I den eine budde Ellings-Marit, i den andre Hovde-Marit og mannen Nils.

Ei dotter av desse tvo fekk fyrr ho vart gift ei dotter Marie som seinare då ho sydde i Ålesund vart gift med G. P. Heen frå Heensbakken i Isfjorden.

Seinare vart ho gift med Ole Harkjeldsen, son til Harkjell og kona.

Ole og ho fekk no 2 born, dotter Eli som reiste til Amerika gifte seg og døde der.

Ho vert omtala som ei skjønnheit, og so Harald, kalla Wild West som kom burt då han skulle dra garna sine,

Han var ikkje gift.

Andre sonen til Harkjell og kona heitte Andreas.

Han vart gift med ei gjente frå Torvik (Guri).

Desse fekk ei dotter Emilie fyrr kona døyde.

Ho er mor til Arthur Nilsen, faren skal være Karl Nilsen.

Andreas gifte seg igjen, denne gong med Marie f. Monsås frå Monsåshagan.

Med henne fekk han tri born, Harald, Albert og Andreas.


Halvorsen.

Bård-Halvor og kona (Anne Boyesdtr) var foreldra til Halvor Halvorsen.

Halvor vart gift med Kari f. (Mittet).

Desse hadde ei lita stove yst på Neset.

Halvor og Kari hadde 4 born. Herav lever Kaspara g. m. Johannes Fosnavog, og Halvarda g.m. Ole Devold.

Kaspara hev 2 born, Andreas og Kari.

Halvarda hev 3 born, Pauline, Kari og Åse.


Plassen.

Ole Plassen g.m. Ragnhild frå Grøvdalen.

Dei hadde 2 gutar og 3 gjenter. Alle utreist.Dybdal.

Ingebrigt og Guri heitte foreldra til gamle Gerhard Dybdal.

Gerhard vart gift med (Marit ????) .

Dei hadde 3 born, Gerhard, Gudrun og Ingrbrigt.

Gerhard reiste til Amerika.

Gudrun vart gift med børsemakar Berg frø Solør.

Dei fekk sonen Gudleik. Han vart g.m. Borghild f. Sæther frå Marstein, born Per og Grete.

Ingebrigt vart g.m. Margot f. Østigård, dotter av lærer Østigård som stamma frå Sogge.

Dei har ei dotter Gerd.


Bøkker-Ole.

Halvbror til Gerhard Dybdal kalla dei Bøkker-Ole.

Han vart g.m. Ingeleiv frå Tovikeidet. Dei hadde ei dotter Ingeborg som vart g.m. Anton Andersen,

Faren til Anton var frå Fiva.

Han kompå Neset og slo seg ned som skomakar, og vart soleis heitande Skomakar-Edvard, g.m. Gjertine Dalager.

Desse fekk mange born:

Jenny i Kr.sund, 1 ugift i Amerika, 1 død i Amerika, Dagmar død, og so Anton.

Anton g.m. Ingeborg f. Dybdahl.

Dei har 7 born: Edvin, Olav, Henry, Ida, Anton, Hjalmar og Rolf.

Ida gift i Oslo.


Olufsen.

Barbro-Oluf i Djupdalen og kona Gurianne budde i ei lita stove nedfor Bård-Halvar.

Desse to hadde mange born men alle er utfytta. 3 i Ålesund -Olufsen.

Bror til Oluf vart kalla Lisbet-Anders han budde på torget. Kona heitte Anna.

Desse to fekk 5 born: Andreas, Kalle, Marius, Berta og Karoline.

Andreas reiste til Tresfjorden men døde barnlaus der.

Berta vart gift i Løvika og hadde 2 born. Det eine vart oppfostra av Andreas.

Det andre, Solveig var Solveig Løvik som var her.

Marius hadde 5 born: Pauline, Aslaug, Sigrid, Peder og Kåre.

Pauline g.m. Helge Heen.

Aslaug g.m. Reidar Søvik.

Kalle vart gift med Synnøve, dei har ei dotter Solveig.


Kolstad.

Neset ellers.

Olaus Kolstad hadde ei stove opp i gata.

Dotter hans Ingeranna vart gift med Edvard Grøtta frå Isfjorden.

Dei fekk 3 døtre: Anna, Gudrun og Olga.

Olga gift med Kaptein Kringstad.

Dei vart foreldre til lensmann Kringstad.


Ingebrigtsen.

Gamle Ingebrigt Dybdahl og Harkjell skal vere brør.

Edvard Ingebrigtsen var son til Ingebrigt og Guri Dybdahl, altso bror til Gerhard.

Han vart g. m. Mari frå Torvik.

Dei hadde 2 søner, Karl og Edvard.

Karl er i Amerika.

Edvard d.yngre g.m. Gusta Gridseth dotter til Jørgen Gridset.

Dei har 2 døtre. Eugenie og Mary.


Gridset.

Gamle Jørn Gridseth kom på Neset frå Innfjorden og bygde hus her.

Son hans Jørgen g.m. Jonetta f. Heen.

10 born: Jørgen død, Hjalmar, Johanne, Johan, Jørgen, Gusta, Inga, Ludvik, Martin og Mathilde.


Hansen.

Stamfar til Hansenfamilien er Hans.

Han er son åt Jo Austgard i Eikesdalen og Marit.Ho var inne frå landet eistad.

Mari reiste frå Eikesdalen til Veblungsnes med sonen Hans og vart gift med Knut Veblungsnes.

Saman hadde dei tvo born: Knut og Klara som reiste til Ålesund.

Hans vart gift med Guso f. Soggemoen, born: Karl, Laura, Johan, Anton, Anne, Johanne og Hans.

Laura og Anders døde ugift.

Karl 5 born: Gudrun, Kristine, Henry, Anna og Magnar.

Johan 5 born: Hans, Halvor, Gunnar, Kirsten, og Guri.

Johanne 1 barn: Gunborg.

Hans 3 born: Gerda, Helga og Kåre.

Halvbror til Hans heitte Knut. Han flytta til Ålesund g.m. Anna, borna kalla seg Knutsen.


Huse.

Gamle-Ola Huse var gammel på Nesa.

Han var g.m. Karen, dei hadde 4-5 born.

Son til Ola fekk med Ingrid Grøtta ein son Oluf.

Gamle-Ola tok han til seg som sin eigen. Faren forsvant.

Oluf g.m. Bertine f. Bakke, dotter av Petter og Marit Bakke.

Oluf og Bertine hadde 2 søner: Aksel og Bjørn.

Aksel Reiste til Amerika.

Bjørn g.m. Manda Reistadbakk. 3 born: Solbjørg, Oddny og Erling.


Alnes.

Gamle-Ola Alnes kom frå Alnes og bygde seg hus på Nesa. g.m. Brit Bruaseth,

(syster henna g. m. lensm. Sæbø) frå Måndalen.

Born: 4 gjenter 3 gutar.

Birger g.m. Edith f. Nes bon Jon.

Ei syster av Ola Alnes g.m. Ole Tuen, dei fekk 2 born.

Olivia og Bastian.

Bastian gift i Bergen,

Olivia g.m. Ola Åndal frå Fræna. Born: Molly.


Rømme.

Foreldra til Anton, Jørgen og Paul Rømme var innflytta frå Trøndelag.

Faren var frå Hemne og heitte Paul. Dei hadde ogso døtre.

Den eine av dei Emilie vart g.m. fotograf Sødahl, farbror til Halvor og bestafarbror til Asbj, Jarle, Einar og Atrid.

Anton g.m. (Ane) Østigård (søskenbarn til Dubdahl) dei hadde 4 born: Håkon og Mai lever.

Mai g.m. Martin Næsje.

Håkon g.m. Gudveig f. Haugsvær, dotter av Gabriel Haugsvær og fru Ellenanna f. Kavli.

Jøgen g.m. (Matea Jordhøy) ei dotter Anne som døde ugift (og M???).

Fotograf Sødahl vart enkjemann og sidan gift 2 gonger.

Fyrst med Marie Åland sidan med ei svensk dame.

Siste ekteskap resulterte i ein gut.

Dei flytte herifrå og Halvor Sødahl kjøpte og overtok forretninga.


Øl-Knutsen.

Øl-Knutsen.

Øl-Knutsen var g.m. ei prestedotter Line f. Bull.

Dotter deira Andrea vart gift med ein svenske, Svenson.

Dei hadde 8 born.

Nå Nesa budde Fritjof og Gustav. 1 søster i Ålesund, 2 på Bolsøya 1 i Amerika og 1 i Oslo.

Fritjof g.m. Beret Eidhammer frå Vestnes, dei hadde 3 søner, Kåre, Gunvald og Mandor.

Gustav g.m. Marie Kavli frå Isfjorden. 3 døtre og 1 son, Andrea, Eva, Liv og Fritjof.


Kaptein Knutsen.

Brennevinsknutsen og Kaptein Knutsen.

Desse vart gifte med kvar si syster frå Hanekamhaugøya.

Dei var systre til mor til Andreas Hanekamhaug.

Far deira heitte Hans.

Son til Brennevinsknutsen vart prest og g.m. Berta f. Onsum, Onsum si elste dotter.

Desse fekk ikje born.

Kaptein Knutsen var sydfrå.

Dei fekk 3 born: Okina og 2 gutar.

Den eine vart doktor og g.m. ei Sandborg. Dei dreiv eit sanatorium på Østlandet.

Okina var ikkje gift. Ho fekk ei dotter som ogso er ugift.


Sogge.

Gamle-Sogge er frå Soggemoen g.m. Ingrid frå Grøtta.

Dei flytte hit frå Isfjorden.

Dei fekk 3 born: Ingvald, Otilie og Gurine.

Ingvald g.m. 1) ei nordlandsgjente. 2) Jørgine Lindhjem.

Born: 1) Arthur og Oddfrid. 2) Jarle.

Otilie g.m. Anton Hansen.

Born: Asta, g.m. A. Soggemoen.

Born: Arne, Astri, (Jonny og Alice).


Blakset.

Gamle Blackset tilflytta frå Nordfjord, g.m. Jørgina Trøen.

Born: ?lia, Johan, Wilhelm, Ole, Gina, Tilly, Margot. Dei to siste i Molde.

Wilhelm og ?lia i Amerika.

Johan g.m. Marit f. Horgheim.

Born: _Vilhelm, Bjarne, Anna, (Anders), Sigrid, Hjørdis og Marie.

Ole g.m. (?)

Born: Wilhelm og Ellen.


Nilsen.

Far til Karl Nilsen var fra Heens-bakken i Isfj. g.m. Kristianna frå Torvik. Karl er Ugift


Kolflot.

Gamle Kolfloth g.m. Brit Trøen, Marstein.

Born Olaf, Malla, Sara (og Petra).


Lervik.

Gamle Lervik frå Kr.Sund g.m. søster til Auds Hanekamhaug.

Mange born: Sverre g.m. Helene f. Stenså fra Nesjestranda.

Born: Kjellaug, Arnhild (g.m. Bj. Kavli)


Næsje.

Lars Næsje g.m. (Anna Flovikholm)

Born: Jørgen, Georg,Ale, Martin og Letta.

Jørgen g.m. Ingeborg f. Åsgård. Born Lars (og Marit)

Georg g.m. Malla f. Kolfloth. Ingen born.

Martin g.m. Mai f. Røhme. 2 born (Lars Anton og Anne Marie)


Krogen.

Krogen.

Skinnfeld-Ola budde fyrst i Aleen g.m. ---

3 born: Anna, Beret + 1 bror. Dei reiste til Ålesund. Lerar Haugsvær kjøpte huset.

Etlingane skriv seg for Veblungsnes.


Tafjord.

Besteforeldra til Amanda Tafjord f. Hansen kom frå dalane.

Bestefaren heitte Hans. Far til Amanda heitte Johan og mora Malla. 2 døtre Amanda og Selma.

Manda g.m. Ole Tafjord. Born Harry, Bjørg og Aud.

Selma g.m. Anton Ananiassen [son av Laura Hansen, søster til Johan]. 2 døtre: Gerd og Lotte.


Remen.

Remen frå Isfj. frå Remmabrauta g.m. Ingeborg f. Ødegård frå Innfjorden.

Mange born: Peder, Vebjørn, Gunnar, Alf, Arnulf, Sverre, Sofie og Betzy.

Sverre g.m. (Andrea) f. Wangen. Born: Webjørn, Sigrid og Otto.

Alf g.m. Gudrun f. Hansen. (1 datter Randi)

Dei andre er utflytta.


Utheim.

Utheimfamilien.

Utheim kom frå Nordmøre som sveiser til Onsum g.m. søster til lensm. Tonberg.

5 born: Trygve, Sverre, Inga, Dagny og Kirsten.

Kirsten g.m. doktor Toverud.

Inga g.m. dank ingeniør.

Trygve var fylkesmann, ugift.


Tonberg.

Mor til Inga Grytten var ogso søster til lensm. Tonberg g.m. Ingv. Grytten frå Brønnsletta, far og mor Knut og Kari Brynnsletta.

Ingv. og Inga er barnløse.


Torke.

Kristan Torke g.m. Marit Åk søster til mor åt Brit, Ola, Kristian og Agust Midtgård.

Faren åt desse heitte Søren Åk.

Brit ervde Romsdals Hotell etter Torke sine.

Brit Sletten frå Nesa hadde ei dotter som vart g.m. millionæren Sandborg frå Ålesund.

Ei dotter av sandborg vart g.m. Iver Lie.

Dandborg åtte Devold som kom i Lie sine hender på dette viset.


Sandborg.

Evensen var g.m. søster åt fru Onsum, kompanjong av Onsum.

2 gutar 3 jenter. Ei dotter g.m. Karl Magnusen son av bror til Inga Grytten.

Han skulle overta handelen etter Onsum men døde ung.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97