Forfedre til noen slekter i "Raumadalsfolket".

-* Ivar Gjesling, Sandbu (1177) Lendermann. *- -* Jo Kleppe (1400) *- -* Jon Tjøstolson, Kleppe (1663) *- -* Ola Jonson Bråten (Skyttarbråten 1697).. *-

Link til Raumadalsfolket (Henrik O. Røvig) Database.
Oversikt over slektene i "Raumadalsfolket"..
Side Slektsgren Første slektsledd Født år
1 Alnæs I Olluf Knudsen Alnæs 15??
4 Alnæs II Erik Harkieldsen Alnæs 1631
5 Alnæs III Ole Ingebrigtsen Hoel 17??
6 Alnæs IV Anders Alnæs 1656
7 Alnæs V Torsten Torstensen Alnæs 1779
236 Bakke Se: Torvig II - Bakke
8 Berild Torsten Berild 17??
8 Bersaas - Fladmark Peder Olsen Bersaas 1893
8 Blakseth Vilhelm Andersen Blakseth 1844
39 Bredeli Se: Dahle III - Bredeli
9 Brevig I Siver Olsen Brevig 1672
9 Brevig II Iver Iversen Brevig 1714
10 Brevig III Randmo Brevig 16??
11 Brevig IV Anders Eriksen Brevig 1700 ca
11 Brevig V Peder Børresen Brevig 17??
12 Brevig VI Knud Knudsen Brevig 1871
12 Brevig VII Halvor Iversen Brevig 17??
12 Brevig VIII Anders Jørgensen Brevigen 1700 ca
12 Brude I Ole Pedersen Brude 16??
16 Brude II Ole Sivertsen Brude 17??
16 Brude III Thore Johnsen Brude 1762
17 Brude IV Ole Jacobsen Brude 1748
18 Brude V Endre Thoresen Brude 1665
18 Brude VI Sivert Tronsen Brude 1808
18 Brude - Rødstøl Henrik Brude 1665 ca
21 Brudeli I Olle Knudsen Brudeli 1653
24 Brudeli II Peder Pedersen Brudelien 1761
25 Brøste I Se: Fremmer - Brøste I
28 Brøste II Ole Knudsen Brøste 17??
28 Brøste III Hans Pedersen Brøste 1761
28 Brøste IV Erich Erichsen Brøste
81 Se også: Hagen - Brøste
28 Bøe I - Gridset Morten Olsen Bøe 1643
31 Bøe II Se: Øvre Bøe
31 Bøe III Jacob Baardsen Øvre Bøe 17??
31 Bøe - Lynghjem Ætten Ole Olsen Bøe 1638
38 Dahle I Børge Eriksen Brevig
38 Dahle II Lars Andersen Dahle 1709
39 Dahle III - Bredeli Hans Iversen Brandvold 1780
40 Dahle IV Elling Arnesen Dahle 1685
41 Dahle V Ole Pedersen Dahle 1698
41 Devold I Erich Rasmussen Devold 1594
43 Devold - Megård Elling Devold 1651
144 Se også: Nora - Devold
44 Eide - Horgheim Harkield Pedersen Eide 1640
48 Eidet II Søren Eriksen Eide 1664
49 Eidet III Joen Eide 16??
50 Eidet IV Anders Andersen Eide 1700 ca
51 Eidet V Anders Pedersen Eide 1678
51 Eidsvold Søren Eidsvold 1650
54 Elstad Sigvart Elstad 18??
53 Engen Henrik Engen 16??
53 Engeseth Elias Larsen Engeseth 1835
54 Fiva I Se: Øvre Fiva I
56 Fiva II Peder Halvorsen Fiva 16??
57 Fladmark I Niels Mortensen Fladmark 1605
69 Fladmark II Amund Larsen Brøste 16??
73 Fladmark III Petter Christoffersen Doseth 1800 ca
73 Fladmark IV Erich Erichsen Fladmark 16??
73 Fladmark V Ole Larsen Qvam af Lesja 17??
8 Se også: Bersaas - Fladmark
76 Fonden Ole O. Fonden 1667
25 Fremmer - Brøste Rasmus Larsen Brøste 1678
235 Frisvold Se: Tokle IV (Frisvold)
76 Gjerdeplass i Røvig sogn Iver Iversen Solemdalsgjerdet 1840
228 Gjerdshaug Se: Stavem - Gjerdshaug
77 Gridset Iver Gridseth 16??
127 Grinstad Se: Magnussen (Grinstad)
77 Grøtten I Lars Siursen Grøtten 1648
78 Grøtten II Gjert Olsen Grøtten 1694
78 Grøtta III Ellev Ellevsen Brevig 1733
78 Grøtta IV Edvard Ellevsen Grøtta
Ellev Ellevsen Grøtta
1842
79 Grytten V Frederich Eriksen Aandahl 1787
79 Grøvdal I Hans Olsen Grøvdal 17??
79 Grøvdal II Johannes Pedersen Grøvdal
Bendix Pedersen Grøvdal
17??
80 Gyldenskov Sivert Eriksen Gyldenskov
Birgithe Eriksdtr. Gyldenskov
Bergithe Eriksdtr. Gyldenskov
17??
80 Hagen Amund Eriksen Hagen 1773
81 Hagen - Brøste Erik Eriksen Hagen 1664
83 Hagen - Heen Ole Andersen Hagen 1683
85 Hamre Iver Olsen Hamre
Bjerte Olsen Hamre
Ole Olsen Hamre
Søren Olsen Hamre
1710 ca
86 Hanekamhaug I Endre Hanekambshoff 1595
87 Hanekamhaug II Frederich Olsen Hanekamshaug 1671
87 Hanekamhaug - Ødegård Christopher Andersen Hanekamshaug 1702
87 Hanekamhaug IV (Ødegaard) Christopher Olsen Hanekamhaug 1732
89 Hatle I Peder Hatle 16??
91 Hatle II Hans Hansen Hatle 1726
91 Hatle III Søren Olsen Hatle
Nils Olsen Hatle
17??
92 Heen I Ole Heen 16??
92 Heen II Peder Heen 16??
93 Heen III Augustinus Heen 1662
93 Heen IV Knud Larsen Heen 1688
94 Heen V Esten (Jøsten) Heen 16??
83 Se også: Hagen - Heen
95 Hoff Carl Christian Hoff 1824
95 Hole Se: Øvre Hole
113
157
Se også: Kvam - Hole
Ormem - Hole
95 Hyllesnes - Mjelva Anders Hyllesnes 1635
97 Hægerholm Ørje Johnsen Hægerholm 16??
99 Haaseth Jørgen Magnus Andreassen Haaseth 1875
100 Isterdal Arne Arnesen Isterdal
Siffuer Arnesen Isterdal
1614
1620
103 Kavlie II - Kolflaath Peder Olsen Kaflie 1671
105 Kavlie III Peder Larsen Hanset 1700 ca
106 Kavlie IV Knud Knudsen Kavlie 1702
106 Kavlie V Peder Pedersen Kavlie 1719
107 Kavlie VI Joen Andersen Kaflie
Erik Andersen Kaflie
1687
1688
134 Se også: Marsten - Kavlie
107 Kleven I Thore Kleven 1661
111 Kleven II Peder Erlandsen Kleven 1751
111 Klungnes I Jacob Jacobsen Klungnes
Ingrid Jacobsdtr. Klungnes
1779
17??
112 Klungnes II Peder Klungnes 16??
112 Kolfaath I Ole Estensen Kolflaath
Ane Estensdtr. Kolflaath
1685
1683
112 Kolfot II Ole Haagensen Kolflot 1800 ca
103 Se også: Kavlie II - Kolflaath
113 Kraft Edvard Kraft 1806
113 Kvam - Hole Ingebrigt Paulsen Kvam 1816
114 Kylling I Edre Andersen Killingen
Lars Andersen Killingen
1651
1654
114 Kylling II Ingebrigt Joensen Kylling 1685
116 Kylling III Peder Pedersen Grøvdal 17??
117 Kylling IV Gulbrand Knudsen Skjellum 1841
117 Kylling V Erik Olsen Kylling 17??
119 Kylling VI Lars Knudsen Kylling 1770
119 Kylling VII Lars Andersen Kylling
119 Kylling VIII Ole Johannesen Kylling 1795
120 Kylling IX Ole Nilsen Langeland 1791
120 Kyllingplass Torkild Eriksen Kylling 1796
121 Lerem Peder Olsen Lerem 1677
122 Lie Johan Pedersen Gråberget 1863
122 Lied Frederich Christian Møllerop Lied 1793
171 Lykkeslet Se: Remmem - Lykkeslet
122 Lynghjem I Amund Løngiem 1595
123 Lynghjem II Jørgen Bjertesen Sogge 1831
31 Se også: Bøe - Lynghjem ætten
123 Løkra I Elling Ellingsen Øvre Hole 1700 ca
125 Løkra II Hans Guttormsen Bjørli 17??
126 Løkra III Povel Amundsen Eidet 1667
127 Magnussen (Grinstad) Magnus Johansen 1834
127 Marsten I Jens Olsen Marsten 1643
132 Marsten II Jens Ollufsen Marsten 1615
133 Marsten III Nils Olsen Marsten 1720 ca
134 Marsten - Kavlie Christopher Olsen Kavli 1726
152 Se også: Nøsthol - Marsten
43 Megaard Se: Devold - Megaard
222 Megaard Se: Sogge - Megaard
251 Megaard Se: Aag - Megaard
134 Mjelva I Anders Olsen Mjelva
Martha Olsdtr. Mjelva
1667
16??
134 Mjelva II Peder Hansen Mjelva 18??
95 Se også: Hyllesnes - Mjelva
135 Moe I Lars Grøvdal 1647
136 Moe II Ole Moen 16??
136 Moe III Roe Estensen Moe 1630
136 Moen IV Ole Olsen Moen 1778
137 Monge I Olle Andersen Monge 1655
137 Monge II Jacob Jonsen 1692
139 Monge III Morten Monge 1641
139 Monsaas I Just Olsen Mogensaas
Ingelev Olsdtr. Monsaas
1680
1690 ca
141 Monsaas II Guttorm Paulsen >Frisvold
141 Morstøl Jon Sørensen Morstøl
Oline Sørensdtr. Morstøl
1821
18??
142 Nes I Siffuer Ollufsen Nes 1615
142 Nes II Edvard Olsen Nes 1856
143 Næss III Ole Gusiaasen 1678
143 Næss IV John Baardsen Brevig 1832
143 Nora I Peder Halvorsen Norre 1610
144 Nora - Devold Anders Olsen Nora 1656
149 Nora III Hans Olsen Nora 17??
150 Nora IV Lars Petter Olsen Nora
150 Nora V Peder Gundersen Nora 1838
150 Nora VI Anders Knudsen Nora 1703
150 Norvig Jacob Iversen Norvig
Peder Iversen Norvig
1696
1700 ca
143 Næss Se: Nes
152 Nøsthol - Marsten Ole Olsen Isterdal
Anders Olsen Isterdal
1686
1686
153 Oppigard Bård Pedersen Oppigard
Helje Pedersdtr. Oppigard
Peder Pedersen Oppigard
1728
17??
1735
155 Ora Ole Tronsen Ora
Knud Tronsen Ora
Erik Tronsen Ora
17??
1710 ca
17??
157 Ormem - Hole Anders Ormem 1649
158 Ormem II Elling Asbjørnsen Ormem 1780 ca
159 Ormem - Sæther Povel Ellevsen Ormem 1765
161 Reiten Einer Lassesen Reiten 1614
189 Se også: Setnes - Reiten
223 Se også: Sogge - Reiten
162 Remen i Heen Webjørn Webjørnsen Remen
163 Remmem I Knud Hansen Remmem 1670
169 Remmem II Thomas Thomassen Remmem 1677
170 Remmem III Ole Johan Olsen Remmem 1833
170 Remmem IV Rasmus Endresen Remmem
Anders Endresen Remmem
Erik Endresen Remmem
Elling Endresen Remmem
1679
1700 ca
1700 ca
1700 ca
171 Remmem - Lykkeslet Simon Knudsen Remmem 1673
174 Roe-ætten I Roe Andersen Setnes 1665
176 Roe-ætten II Anders Olsen Sogge Østigaard 1685
177 Rød - Soggemoen Kristian Pedersen Rød 1876
178 Rødstøl I Thore Røestøl 1614
178 Rødstøl II Andreas Hansen Rødstøl 1860
179 Rødstøl III Nicolai Olsen Stueflotten 1800 ca
18 Se også: Brude - Rødstøl
179 Sandborg Peder Thomas Sandborg
Kristine Pedersdtr Sandborg
1838
1836
180 Setnes I John Johnsen Setnes 1816
180 Setnes II Birgithe Olsdtr. Setnes
Ole Olsen Setnes
1670
1674
Slå sammen 9081 og 9232
182 Setnes III Just Andersen Setnes 1669
184 Setnes IV Anders Sørensen Haukeberg 1681
187 Setnes V Halsten Halvorsen Klungnes
Jon Halvorsen Klungnes
Iver Halvorsen Klungnes
Ole Halvorsen Klungnes
1742
17??
17??
1755
188 Setnes VI Ellev Iversen Setnes
Elen Iversdtr. Hovde
Bergithe Iversdtr. Hovde
17??
1778
1780
189 Setnes - Reiten Erich Baarsøn Tomberg 1665
189 Skiri I Søren Ellingsen Skiri 1631
191 Skiri II Endre Amundsen Fladmark 1583
200 Skiri III Ole Syvertsen Skiri 1800
201 Skiri IV Syvert Syvertsen Raanaa 17??
202 Skiri V Hans Olsen Skiri 1804
202 Skiri VI Anders Andersen Brevik 1833
230 Se også: Strand II - Skiri
203 Skjelbostad Ole Skjelbostad 16??
203 Skorgen I Knud Rasmussen Skorgen 1700 ca
203 Skorgen II Johannes Olsen Skorgen 1745
204 Skorgen III Johannes Olsen Skorgen 1797
205 Skorgen IV Jacob Jacobsen Skorgen
Ole Jacobsen Skorgen
1734
1735
Slå sammen 10381 og 10494
207 Skorgen V Ole Ellevsen Skorgen
Guri Ellevsdtr. Nøstbakken
1753
1756
208 Sletta I Peder Olsen Sletta
Sogrid Olsdtr. Sletta
Magnhild Olsdtr. Sletta
1673
1673
16??
210 Sletta II Christoffer Eriksen Raanaabrekken 18??
211 Sletta III Christoffer Andersen Øgaarden 1805
211 Sletta IV Povel Povelsen Enstad 1765
212 Sletta V Anders Horgiersen Sletta 1595
214 Sletta VI Knud Rochnem Vold 1700 ca
217 Sletta VII Johannes Larsen Sletta 1814
217 Slettali Jon Slettali 1625 ca
219 Sogge I Olluf Andersen Sogge
Jacob Andersen Sogge
1595
1597
220 Sogge II Hans Stenersen Hageholen 1794
220 Sogge III Peder Olsen Fladmark 17??
Slå sammen 146, 405 og 11207
221 Sogge I Ole Ellingsen Sogge 1673
222 Sogge V Ole Pedersen Sogge 1804
222 Sogge - Megaard Thore Johansen Relling 1839
223 Sogge Reiten I Sten Olsen Sogge Reiten
Jon Olsen Sogge Reiten
1673
16??
223 Sogge Reiten II Arne Pedersen Sogge Reiten 1717
224 Soggebrekke Hans Johnsen Soggebrekke 1853
117 Se ogsæ: Rød - Soggemoen
231 Se ogsæ: Strømme - Soggemoen
224 Solemdal I Knud Andersen Solemdal 18??
225 Solemdal II Mons Pedersen Asphol 1718
225 Staurseth I Hans Simonsen Staurseth 1834
226 Staurseth II Einar Knudsen Staurseth 1862
226 Stavem I Lars Larsen Lien 1805
227 Stavem II Alf Olsen Stavem 18??
228 Stavem - Gjershaug Bjerte Jørgensen Stavem 1808
229 Strand I Peder Pedersen Lien 1700 ca
230 Strand II Marcus Strand 1700 ca
230 Strand III - Skiri Peder Nilsen Strand
Kari Nilsdtr. Stranden
1781
1786
230 Strand IV Lars Larsen Strand 1845
230 Strømme I Just Strømme 1653
231 Strømme - Soggemoen Jon Jelden 1700 ca
232 Familien Syversen i Moss Johan Rudolf Syvertsen 1875
233 Sæth Ole Sivertsen Sæth 16??
159 Sæther Se: Ormem - Sæther
233 Tokle I Peder Pedersen Tokle 1700 ca
234 Tokle II Bersvend Aslaksen Tokle 1678
234 Tokle III Knud Eriksen Tokle 1700 ca
235 Tokle IV (Frisvold) Jacob Pedersen Frisvold 1679
236 Torvig I Peder Olsen Ersdal
Bersvend Olsen Dahle
1727
1728
236 Torvig II - Bakke Tarald Ingebrigtsen 1674
238 Trøen John Johnsen Siem 1819
238 Unhjem I Elling Unhjem 1657
239 Unhjem II Hans Hansen Unhjem 1679
240 Venge I Morten Venge 1661
240 Venge II Christopher Pedersen Venge 1577
241 Venge III (Vinje) Olluf Knudsen Venge 15??
241 Venge IV Johannes Mikkelsen Wenge 17??
242 Venge V John Olsen Wenge 1829
243 Vengestuen Hans Olsen Vengestuen
Guri Olsdtr. Isterdal
1766
1775
243 Weblungsnes I Anders Pedersen Weblungen 17??
244 Weblungsnes II Ole Knudsen Weblung 1668
245 Weblungsnes III Ole Olsen Næsset 1750
245 Weblungsnes IV Erik Fredriksen Setnes 1808
246 Weblungsnes V Ole Olsen Bjerkestuen 1800
246 Weblungsnes VI Christen Olsen Weblungsnes 1748
247 Weblungsnes VII Knud Pedersen Veblungsnes 1813
247 Weblungsnes VIII Ole Nilsen Næsset 17??
247 Wiig Ole Hansen Wiig
Beret Hansen Wiig
Elling Hansen Wiig
1700 ca
1700 ca
1700 ca
241 Vinje Se: Venge III (Vinje)
248 Wold I Peder Einarsen Wold
Ole Einarsen Wold
16??
16??
249 Wold II Sæbjørn Eriksen Wold 1700 ca
249 Wold III Elling Wold 16??
249 Woldstad Knud Olsen Woldstad 1654
87 Ødegaard Se: Hanekamhaug - Ødegaard
87 Ødegaard Se: Hanekamhaug IV (Ødegaard)
31 Øvre Bøe II Lars Ellevsen Øvre Bøe 1700 ca
Slå sammen 2691 og 11781
54 Øvre Fiva I Siffver Stensen Fiva
Knud Stensen Fiva
1618
1642
95 Øvre Hole Ole Olsen Weblungsnes 1807
250 Øvstedal Olluf Sjursøn Øvstedal 15??
250 Øyen i Heen Just Mortensen Øyen 17??
251 Aag - Megaard Hans Ellingsen Devold 1683
251 Aak I Harald Martin gimnes 1864
251 Aak II Børre Olsen Eide 1800 ca
254 Aandal I Eilef Estensen Aandal 1625
255 Aandal II Ole Eriksen Aandal 1759
255 Aandal III Elling Andersen Aandal 1665
Toppen.
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97