This document was successfully checked as HTML5!
Litt om skolens historie i Grytten

1739 Kongelig forordning angående almueskole-vesenet på landet.

1740 Almueskolens historie begynner i Grytten.

1741 Skolekommisjoner ifølge kongelig plakat, stiftes i hvert prestegjeld. Grytten prestegjeld deles inn i tre lærerdistrikt. 1. distrikt: Grytten og kors sogn. 2. distrikt: Hen og Eid sogn. 3. distrikt Voll sogn.

1742 Skolemøte i Molde. Skolevesenet i Romsdalen blir vedtatt og distriktindelingen i Grytten god-kjennes.

1807 Lærerdistriktene skal inndeles i Roder.

1827 Skolelov om at Grytten kommune inndeles i Roder.

1830 Rodeinndeling for skolen foretas.

1857 "Extra fastskole" opprettes på Veblungsnes. Harald Onsum stiller lokale til disposisjon uten vederlag. Dette blir nå det første faste skolelokalet i herredet. Det er fremdeles omgangsskole ute på bygdene.

1739 Kongelig forordning angående almueskole-vesenet på landet.

1740 Almueskolens historie begynner i Grytten.

1741 Skolekommisjoner ifølge kongelig plakat, stiftes i hvert prestegjeld. Grytten prestegjeld deles inn i tre lærerdistrikt. 1. distrikt: Grytten og kors sogn. 2. distrikt: Hen og Eid sogn. 3. distrikt Voll sogn.

1742 Skolemøte i Molde. Skolevesenet i Romsdalen blir vedtatt og distriktindelingen i Grytten god-kjennes.

1807 Lærerdistriktene skal inndeles i Roder.

1827 Skolelov om at Grytten kommune inndeles i Roder.

1830 Rodeinndeling for skolen foretas.

1857 "Extra fastskole" opprettes på Veblungsnes. Harald Onsum stiller lokale til disposisjon uten vederlag. Dette blir nå det første faste skolelodisposisjon uten vederlag. Dette blir nå det første faste skolelokalet i herredet. Det er fremdeles omgangsskole utenom Veblungsenom Veblungsnes.

1860 Herredet inndeles i skolekretser.

1865 Veblungsnes, Stranden, Næs, Sogge, Venge og noen til går over til å bli særskilte skolekretser.

1866 Nytt skolehus oppføres på Veblungsnes. Det ligger ved Lilletorvet i nærheten av Gamlevakta (Gamleskolen).

1867 Skolehus med lærerbolig oppføres i Hen.

1872 Skolehus oppføres på Sogge.

1875 Skolehus oppføres på Næs (åndalsnes).

1876 Grøttør bru er ferdig og ny veg anlegges mellom Grøttør bru og Veblungsnes. Den er 6 alen bred med noen partier på 4 alen. Fra Veblungsnes går veien tilvanns, 4 km, til Torvik og videre til Molde.

1867 Skolehus med lærerbolig oppføres i Hen.

1872 Skolehus oppføres på Sogge.

1875 Skolehus oppføres på Næs (åndalsnes).

1876 Martnabrua rives og Mjelva skolekrets deles mellom Veblungsnes og Sogge.

1879 Veblungsnes Kommune opprettes.

--------------------------- lj 106 til 112 tas ut ---------------------------------

1867 Skolehus med lærerbolig oppføres i Hen.

1872 Skolehus oppføres på Sogge.

1875 Skolehus oppføres på Næs (åndalsnes).

1876 Grøttør bru er ferdig og ny veg anlegges mellom Grøttør bru og Veblungsnes. Den er 6 alen bred med noen partier på 4 alen. Fra Veblungsnes går veien tilvanns, 4 km, til Torvik og videre til Molde.

1908 Stortinget vedtar Raumabanens utbygging, og at den skal gå til Veblungsnes eller åndalsnes.

1910 Det bestemmes at jernbanen skal gå til åndalsnes, og senere derfra til Molde.

1911 åndalsnes skilles ut som egen byggekommune ved kongelig resolusjon av 17. nov.

1918 Tilsynsutvalget i Veblungsnes skolekrets sender søknad til herredet om oppførelse av nytt skolehus ovenfor "Gamlevagten" på Veblungsnes.

1922 Det er 65 barn i skolepliktig alder på Veblungsnes, men det virker som at herredstyret har satt på bremsene i skolesaken.

1923 Den nye skolen på Veblungsnes innvies den 29/9. Skolen får også navnet "Fagertun Skole". Gamleskolen benyttes nå til Søndagsskole.

1966 Det foretas ny skolekretsinndeling. Sogge og Hole krets legges ned og slås sammen med åndalsnes og gis navnet åndalsnes skolekrets. åndalsnes- og Veblungsnes skolekrets slås sammen til et skoleområde med flytende krets-grenser. M. Heen

1990 Kommunestyret går med planer om å legge ned Veblungsnes skole for å "spare penger". Veblungsnes Grendautvalg opprettes av Kommunestyret på et folkemøte på skolen i forbindelse med dette. Grendautvalget får som oppgave å jobbe for å hindre nedleggelse.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97