Hentet fra http://maihaugen.no/no/Postmuseet/Poststedsdatabasen/?a=alfa_sted&sid=12823

Veblungsnes Postkontor

poststeder som ble nedlagt i 1984 fikk nytt poststed og nye postnummer. poststeder som ble nedlagt i 1996 fikk beholde poststed og postnummer. (etter ny postlov i1996) -------------------------------
6310 VEBLUNGSNÆS (nedlagt) Poståpneri - Rauma (Møre og Romsdal) Opprettet : 1821-05-05 Nedlagt : 1996-08-31 -------------------------------
VEBLUNGSNÆS poståpneri, i Grytten prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 5.5.1821 og ved Bekjentgjørelse av 17.8.1822 i forbindelse med opprettelsen av postruten fra Tofte i Gudbrandsdalen til Møre m.v. fra 27.9.1822. I 1838 var postforbindelsen via samme rute, men over Soleglad poståpneri eller via Christiansund N., og da utvidet til 2 ganger ukentlig. Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet VEBLUNGSNES. Poståpneriet var i tiden 1.5.--30.9.1941 ute av virksomhet grunnet krigshandlinger. Sirk. 4, 19.1.1941. Ble fra 1.10.1961 lagt under Åndalsnes postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961. Fra 1.10.1971 lagt under Molde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971. Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976. Postkontoret 6310 VEBLUNGSNES ble lagt ned fra 1.9.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 19, 9.8.1996. (6310) ---------------------
Poståpnere/styrere: -
# De/den første poståpner(e) er ukjent. -
# En timeseddel fra 1835 er attestert av Fladmark, som muligens var den som ordnet med posten. -
# Ole Olsen Setnes er notert i 1838. -
# Landh. og gårdbr. Harald Omsum 1.7.1853 (f. 1818). -
3Daniel Nordanger 1.11.1903. -
# Johan Fosse 18.11.1903 (f. 1864).(bilde av posthuset) -
# Dagny Fosse kst. 1.10.1929 (f. 1901). -
# Mary Tafjord 1.5.1946 (f. 1920).(Bilde) -
# Albert Juel Johansen 1.12.1966 (f. 1910).(Bilde) -
# Poststyrer Hanna Brudeli 1.9.1980 (f. 1925). -
# Helene Stenseth fra 1.9.1993. ---------------------
Årlig poståpnerlønn ble i 1838 satt til 6 Spd. istedenfor tidligere gebyrer. I 1858 var lønnen 50 Spd., fra 1870 80 Spd., 1878 kr 480,-, i 1888 kr 560,-, i 1893 kr 760,-, i 1909 kr 850,- og i 1917 kr 900,-. Fra 1.7. 1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen. ------------------------
Om denne tjenesten Søk alfabetisk Søk etter postnummer Søk kronologisk For at søket skal fungere I nye Internet Explorer 10, må du velge kompabilitetsvisning: Trykk "Alt" på tastaturet, velg "Innstillinger for kompabilitetsvisning", la det stå maihaugen.no og trykk "Legg til". ----------------
6300 AANDALSNÆS Poståpneri - Rauma (Møre og Romsdal) Opprettet : 1888-04-01 Nedlagt : AANDALSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Næs, i Grytten herred, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1888. Sirk. 6, 13.3.1888. Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet AANDALSNES. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅNDALSNES. Poståpneriet ble fra 1.11.1919 omgjort til ÅNDALSNES FELTPOSTKONTOR. Sirk. 57, 18.10.1919. Fra 1.10.1920 gitt status av postkontor. Sirk. 36, 2.7.1920. Ved etablering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 benevnt postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.
Veblungsnes postkontor Weblung Internet.

Fra 1.1.1983 ble status endret til postkontor B, og postkontoret ble lagt under Molde postområde. Sirk. 39, 2.12.1982. Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888. (6300)

Poståpnere/feltpostmestere/postmestere/postsjefer: Landh. H. Unhjem 1.4.1888 (f. 1848). Posteksp. Birger Jacobsen 1.11.1919. Posteksp. Aksel Unhjem 15.2.1920 (f. 1894). Posteksp. Oscar Josef Wiegels 1.10.1920 (f. 1877). Postass. Ragnar Moe under ledighet fra 1.2.1932 (f. 1902). Postfullm.II Ole Edvard Mokkelbost 1.10.1935 (f. 1879). Postfullm.II Samson Kristoffer Hopen 1.4.1948 (f. 1897). Avd.sjef III Kristen Alfred Kristiansen 1.9.1960 (f. 1898). Vikarer fra 1.3.1968. Postmester Otto Herman Hovde 1.10.1968 (f. 1916). Vikarer fra 1.1.1983. Postsekr. Svein Arne Vold 1.8.1983 (f. 1946). Postmester Margrethe Morstøl Foss 1.6.1998. Postmester Gerd Homlung Ølstadløkken 1.3.2000. Poståpneren var i 1888 ulønnet av Pv. De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1897 kr 240,-, i 1898 kr 320,-, i 1905 kr 400,-, i 1909 kr 700,- og fra 1914 kr 900,-. Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen. Den første årlige postmesterlønn var i 1920 kr 3.500,-
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97