Veblungsnesbukten.

Bilde av veblungsnesbukten.
Bilde av veblungsnesbukten.

Veblungsnesbukten er en forlengelse av Romsdalsfjorden som strekker seg mellon neset på gården Veblung og Kammen på gården Næs sørøstover mot Devold der evene Istra og Rauma renner ut i bukten.

Flo og fjære påvirker Rauma helt opp til Sogge bro.

Vannet fra begge elvene danner en strøm gjennom bukten på østsiden og renner ut i Romsdalsfjorden ved Kammen.

Havneområdet.

Bilde av havneområdet.
Bilde av havneområdet.
Bilde av havneområdet.
Bilde av havneområdet.

Det var havneanlegg på østsiden av gården Veblung ved vestsiden av bukten. Det var dypt nok til store båter her.

Lesja jernverk hadde provianthus med brygge i dette området i 1696. I nordenden var Nesjebrygga og Onsumbrygga. Herfra og vestover var det naust for mindre båter. Disse naustene ble senere bygd om til bolighus.


Saga (sagbruket) i veblungsnes.

Bilde av havneområdet.
Sagbruket i sjøkanten midt på bildet.
Bilde av sagbruket.

Sagbruket til venstre for fotograf Andersen's hus.
Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97